Is dit straks het uitzicht in het rundeveen?

De gemeente emmen wil in het rundeveen een windmolenpark realiseren met 20 windmolens. Weet u wat hiervan de consequenties zijn? En wat vindt u van dit plan? Laat het ons en de gemeente weten!

Steun ons

Informatieavond windmolens gemeente Emmen

Er zijn plannen voor een Windmolenpark in de gemeente Emmen rondom de
Vennen, de N34, de Pottendijk, de Zwartenbergerweg of Tuinbouwgebied
Klazienaveen. Om u te informeren over wat uw rechten en mogelijkheden
zijn, organiseren wij in samenwerking met Univé Rechtshulp een
juridische informatieavond op 31 maart in het Hampshire Hotel in Emmen. Klik hier voor het volledige bericht

Windmolens in Emmen op zoek naar locaties (december 2015)

Het is ruim tweeëneenhalf jaar geleden dat het Rundeveen aangewezen werd als gebied voor windmolens in de gemeente Emmen. Dit gebeurde in het Veenpark op 24 april 2013. Het Windteam, onder aanvoering van wethouder Houwing (VVD) en projectleider Van Olst, wijst op dat moment dit deel van de gemeente aan als meest geschikte locatie voor plaatsing van de 20 windturbines. In dit bericht een verdere uiteenzetting van de zoektocht en strijd binnen de gemeente Emmen.Klik hier om het bericht te downloaden

Zienswijze Tegenwind Rundeveen Juli 2015

Het windmolenonderwerp loopt binnen onze gemeente Emmen naar een beslissend stadium.
In de herfst van dit jaar moet de gemeente Emmen de windmolenslocaties aanwijzen.
Tot en met 6 augustus 2015 ligt de Ontwerp Structuurvisie Windenergie Emmen ter inzage.
Zie www.ruimtelijkeplannen.nl.
Hierin worden 4 verschillende scenario’s uitgewerkt met voor- en nadelen over de gebieden waar de windmolens geplaatst kunnen worden.
Vanaf nu tot en met 6 augustus kunnen zienswijzen ingediend worden.
De zienswijzen neemt de gemeente Emmen mee in het definitieve besluit over de aan te wijzen gebieden. Om een goed beeld te hebben van wat er leeft onder de mensen roept de gemeente zijn inwoners op zienswijzen in te leveren.Er wordt grote waarde gehecht aan de zienswijzen.
Klik in het menu rechts om ons volledige bericht te lezen en de zienswijze te downloaden!

Standpunt Tegenwind Rundeveen 11-6-2015

Als actiegroep Tegenwind Rundeveen hebben we vanaf het begin aangegeven dat we tegen het plaatsen van windturbines in bewoonde gebieden zijn. Dit om gezondheidsrisico’s voor de bewoners te voorkomen. Wij zijn van mening dat windturbines minimaal twee kilometer van de woningen verwijderd moeten blijven. Ook moet voorkomen worden dat een woongebied omsloten wordt door meerdere windmolenopstellingen.
Ondanks alle hevige protesten van de bevolking tegen het plaatsen van windturbines in hun gebied, is de landelijke en provinciale politiek van mening dat windturbines toch geplaatst moeten worden. Ook de gemeente Emmen ontkomt niet aan het plaatsen ervan. Onze gemeente moet 95,5 MW leveren. Dit betekent maximaal 32 windturbines. Met deze taakstelling is ons standpunt: ‘afstand van de woningen tot de windturbines minimaal 2 km’ niet te handhaven.Volgens de laatste berichten blijven er in de gemeente Emmen zeven locaties over waar minimaal vijf windturbines of meer kunnen worden geplaatst.

Klik in het menu rechts om ons volledige standpunt te lezen

Zienswijzen Tegenwind Rundeveen en J. de Wit

De zienswijzen van Tegenwind Rundeveen en J. De Wit zijn nu te downloaden. Download hier de zienswijze van Tegenwind Rundeveen: zienswijze TWR 27012015. Voor de zienswijze van J. de Wit kunt u rechts in het menu Recent op het betreffende bericht klikken.

Reactie ondernemers en bewoners glastuinbouwgebied Klazienaveen

Recent is er in de media nogal wat ophef ontstaan met betrekking tot een windmolen-initiatief van enkele ondernemers in tuinbouwgebied Klazienaveen. Hier de reactie van het overgrote deel van de bedrijven en inwoners van het tuinbouwgebied op het initiatief zoals deze ook richting de gemeente is gecommuniceerd. (Klik rechts in het menu Recent op het bericht)

Beperk de hinder!

Lees nu het nieuwe persbericht van Tegenwind Rundeveen als reactie op de recente ontwikkelingen binnen de gemeente Emmen met betrekking tot windenergie.
Rechts in het menu kunt u dit bericht direct lezen.
Tegenwind Rundeveen

Winnaars……..?

De komst van windmolens naar Emmen gaat een nieuwe fase in. Nieuwe locaties zijn vastgesteld en uiteraard zullen omwonenden hierop gaan reageren. Zo ook de voorzitter van Plaatselijk Belang van Weiteveen door afgelopen zaterdag te reageren met de opmerking dat Barger-Compascuum de ‘winnaar’ is.Toch is dit fout om het zo te brengen. Het nieuwe college heeft er gelukkig voor gekozen dat de volksgezondheid het belangrijkste criterium is. Hierdoor is een afstandsgrens tot de molens ontstaan van 1100 meter. Dit in tegenstelling tot de oude norm waarbij molens op 3x de aslengte (= 400 meter) tot de bebouwing zou worden geplaatst. Het verzet tegen de oude plannen heeft zijn doel bereikt! Bovendien krijgt Barger-Compascuum wel degelijk te maken met molens. Tenminste 5 op gemeentelijk grondgebied in het overgangsgebied van Barger-Compascuum naar Emmer-Compascuum en nog eens 8 aan de Duitse zijde in Haren-Fehndorf.
Windmolens binnen onze gemeente geeft alleen maar verliezers, maar doordat de gemeente de regie terug heeft gehaald en de afstand tot bebouwing het belangrijkste criterium is, is elke inwoner van Emmen in dit opzicht winnaar.
En zo hoort het ook!
Tegenwind Rundeveen

De provincie bevestigt onze analyses: Er is geen objectief onderzoek gedaan.

Naar aanleiding van het vorige week door de provincie uitgegeven Regieplan Windenergie Drenthe is er nogal wat ophef ontstaan in de omgeving, en ook in de media. Inmiddels is het document door Tegenwind Rundeveen bestudeerd en willen wij graag de bevolking onze mening hierover laten weten. In ons persbericht kunt u lezen hoe wij hierover denken.

Besluit provincie Drenthe

De afgelopen dagen hebben wij de nodige vragen gekregen over recente berichten in de media aangaande het provinciale besluit om 95,5 megawatt aan windenergie in de gemeente Emmen te plaatsen, en daarmee voorbij te gaan aan de gemeenteraad.

De stukken hierover zijn inmiddels in bezit van Tegenwind Rundeveen en worden momenteel zorgvuldig bestudeerd. Na deze analyse zal Tegenwind Rundeveen met een statement komen over de impact van dit besluit op het Rundeveen. Dit zal waarschijnlijk begin week 35 zijn.

Het college is gevormd. Hoe staat Tegenwind Rundeveen hierin?

19 Maart jl. waren de gemeenteraadsverkiezingen. De uitslag is bekend. In Emmen heeft een aardverschuiving plaatsgevonden. Wakker Emmen ging van 5 naar 15 raadsleden. Dit op totaal 39 raadsleden. Ze vormen nu het college, samen met CDA en PVDA.

We zijn inmiddels ruim twee maanden verder.
De andere partijen zitten in de oppositie. Dat zij de daden van het nieuwe college en van de grootste partij WE op de voet volgen, spreekt voor zich.

‘De messen zijn geslepen’, schrijft vandaag Gert Meijer in het Dagblad van het Noorden. Het item ‘windmolens’ houdt de gemoederen bezig.

Hoe staat Tegenwind Rundeveen hierin?

Wij zullen ons aan de tien punten houden. Hier is lang over nagedacht en de punten blijven rechtop staan. Dorpen niet omsluiten, niet in bewoond gebied, 2 kilometer bij de huizen vandaan. Locatiekeuze laten leiden door de Milieu Effect Rapportage.

Hier staan wij voor, onveranderd.

TWR

Standpunt politieke partijen

Met de gemeenteraadsverkiezingen voor de deur vragen veel bewoners ons naar de standpunten van de diverse partijen met betrekking tot windenergie. Klik hier voor het overzicht dat door Dagblad van het Noorden is gemaakt. Voor een overzicht van de partijen die meedoen klik hier.

Flyeractie Tegenwind Rundeveen

De gemeenteraadsverkiezingen staan voor de deur, een belangrijk moment voor Tegenwind Rundeveen en de burgers in de gemeente Emmen. Dit is het moment om je stem te laten horen: ga 19 maart stemmen! In onderstaande flyer die in grote oplage zal worden verspreidt in de dorpen rondom het Rundeveen zetten wij nogmaals onze argumenten uiteen. Daarnaast zoeken wij nog vrijwilligers om te helpen met het rondbrengen van onze flyer onder het motto: vele handen maken licht werk.

Wilt u meehelpen? Zaterdag 15 maart zullen de vrijwilligers om 10:00 uur verzamelen in het centrum van Barger-Compascuum op de dam.

Column: Carnaval en de gemeenteraadverkiezingen 2014

Het is zondagmorgen 9 maart. Een mooi zonnetje schijnt door de bomen en buiten sjilpen de vogels. De natuur is zeker een maand te vroeg. Gisteren heb ik voor de eerste keer het gras al gemaaid en het padje geveegd. Buiten zijn is een genot. Carnaval Ik denk aan vorige week. Carnaval in Barger-Compas. Een weekend lang veel lawaai…. Lees de volledige column

Gemeenteraadsverkiezingen

Folder TWR GRVachterkant

Gemeente Emmen informeert eigen bevolking niet juist!

Als actiegroep Tegenwind Rundeveen zijn wij van mening dat de gemeente Emmen duidelijk tekort schiet in haar poging om in ieder geval de bewoners op een tijdige en zorgvuldige wijze te informeren. In onze nieuwsbrief meer hierover en over de recente informatieavonden. Tijdens deze informatiebijeenkomsten bleek dat de gemeente en het projectteam alleen maar bezig zijn om het gebied het Rundeveen als meest gunstige locatie voor het plaatsen van windmolens neer te zetten. Hierbij schroomt men niet om feiten te verdraaien, ondanks dat rapporten heel iets anders aangeven. Klik hier of rechts in het menu om de nieuwsbrief te lezen.
gebiedsanalyse

Rundeveen | Barger-Compascuum | Zwartemeer | Emmer-Compascuum